Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.proutene.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Mgr. Jiří Procházka.Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a prvotní zadání všech důležitých informací .
 • Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 • Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.proutene.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Objednávky jsou přijímány v pracovních dnech ( pondělí – pátek ).

III. Expediční lhůty a přepravné

 • Veškeré zboží bude expedováno dle stanoveného dodacího termínu ze strany objednávajícího. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání. U ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího (neplatí pro velkoobchod).
 • Přeprava spediční firmou – I přes telefonické upozornění není možné garantovat přesnou hodinu dodání zásilky. Balíky se odváží na sběrná distribuční centra a dle vnitřního systému a rozvozové trasy kurýrní služby expedují následující den. Nebudete-li zastiženi, spediční firma Vám zanechá ve schránce oznámení a můžete spediční službu sami telefonicky kontaktovat nebo tak učiní přímo spediční služba a domluvíte si nový termín dodání. Popřípadě si můžete vyzvednout zásilku osobně, pokud je to pro vás výhodné, v příslušném regionálním depu (po telefonické domluvě). Je ve vlastním zájmu kupujícího, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání s co největší pravděpodobností zastižení v rámci běžné pracovní doby.
 • Přeprava Českou poštou – Nebude-li pokus o doručení zásilky úspěšný, zanechá pošta adresátovi výzvu o uložení zásilky na poště uvedené ve výzvě. Zásilka bude uložena na poště po dobu 7 dnů a v případě nevyzvednutí se vrátí zpět k odesílateli.
 • Osobní odběr – Zboží si můžete převzít v naší provozovně v Kolíně na adrese provozovny: K Raškovci 851, Kolín V. a otvírací době od 8.00 do 15.00 po telefonické dohodě možno i mimo pracovní dobu. Počkejte prosím na telefonát nebo email potvrzující přítomnost Vámi objednaného zboží na provozovně.
 • Distribuce mimo území ČR – Objednávková a expediční lhůta a forma úhrady je totožná.

IV. Balení, minimální množství a cena přepravy

 • Zboží je baleno do kartonu ,velikost a množství kartonů se odvíjí podle objednaného množství zboží.
 • Minimální hodnota objednaného zboží není stanovena.
 • Cena a způsob přepravy jsou závislé na hmotnosti a rozměrech balíku ( viz. Podmínky a Ceník České pošty, s.p. www.cpost.cz a společnosti RADIALTRANS, s.r.o. www.radialtrans.cz )
 • Cena přepravy za zboží jehož cena přesáhne 6 000 Kč bez DPH je zdarma.
 • Cena přepravy mimo území ČR – při dodání na Slovensko viz. bod 4.

V. Typy plateb

 • Platba dobírkou

  Platba dobírkou je zatím nejpoužívanější způsob platby v českých internetových obchodech. Zákazník platí při předání zboží . Z hlediska rychlosti expedice je také výhodná, neboť expediční lhůta začíná běžet okamžikem objednání.

 • Platba převodem z účtu na účet nebo hotovostním vkladem na náš účet

  Po vyplnění objednávky a jejím potvrzení zákazník obdrží email s potvrzením objednávky a s daty o platbě. Poté zákazník převede resp. vloží částku uvedenou v emailu na náš účet číslo.: 43-1045980297/0100 u Komerční banky. Expediční lhůta začíná běžet okamžikem připsáním příslušné částky na náš účet.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět na svoje vlastní náklady v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 • Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (přepravné+balné+dobírkovné)
 • Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

  • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
   • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
   • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen . Pokud dojde ke změně cen v době objednávky, je automaticky dodáno zboží s novou cenou . V případě, že kupující trvá na ceně uvedené v ceníku a nehodlá akceptovat jinou cenu(vyšší), dodavatel má právo tuto položku vyškrtnout z objednávky pokud se nedohodne dodavatel s odběratelem jinak.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či velikosti.

VIII. Reklamace

 • Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů/balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Při podezření, že k poškození obalu a zjevnému znehodnocení zásilky došlo při přepravě musí toto reklamovat přepravci ihned při převzetí zásilky. V tomto případě má kupující nárok na výměnu zboží.
 • Záruka na zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 • Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jsou uznány pouze prokazatelné poškození zboží záruky zboží atd. , které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný.
 • Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

IX. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.proutene.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.